Dříve chovaná drůbež

KUR

-A-

Antverpský Vousáč křepelčí

Apencelský chocholáč

Australka černá

Araukána

-B-

Bojovnice ko šamo pšeničné a černé

Bojovnice novoanglická

Barneveldka dvojlemovaná

Brahmánka koroptví vlnitá zdrobnělá

Brahmánka žlutá modře a černě lemovaná velká, bílá černě lemovaná

-Č- Česká slepce zlatě kropenatá

-E-

Eikenburgerská bílá, černá

-F-

Faverolka lososová velká

Fénixka zdrobnělá zlato a oranžovo krká

-H-

Hedvábnička bílá, černá, divoká, modrá

Holokrčka zdrobnělá černá

Hempšírka měděně červená

-L-

Leghorna bílá

Lakenfeldka bílá tmavěkolumbijská

-M-

Malajky

Maransky

-O-

Oravka žlutohnědá

Orpingtonky

-P-

Plymutka bílá

-R-

Rýnská černá

-S-

Sebritka zlaté černě lemované, citronové černě lemované, žlutě plavé bíle lemované, 

-V-

Velsumka velká a zdrobnělá rezavě koroptví

Vyandotka velká stříbrě koroptví vlnitá

Vlaška rodobarvá

-Ž-

Žerzejský obr modrý, černý

 

KACHNY

-Č-

Čárkované

-S-

Selské

 

HUSY

Husa indická

Husa labutí

 

PIŽMOVKY